Seznam zkrácených názvů použité literatury a pramenů - Литература и источники - Literature and sources

Title: Seznam zkrácených názvů použité literatury a pramenů - Литература и источники - Literature and sources
Source document: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 197-200
Extent
197-200
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license