Маяковский и его "Хат Хардет Хена"

Title: Маяковский и его "Хат Хардет Хена"
Transliterated title
Majakovskij i jego "Chat Chardet Chena"
Author: Johnson, C. A.
Source document: Johnson, C. A.. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 121-128
Extent
121-128
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license