"Literatura a revoluce" v polské literární vědě

Title: "Literatura a revoluce" v polské literární vědě
Source document: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 271-274
Extent
271-274
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license