Ocalić podmiotowość : (paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej)

Title: Ocalić podmiotowość : (paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej)
Source document: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 128-144
Extent
128-144
Type
Chapter
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license