Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład

Image
Variant title
Spotkania literackie
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2000
Extent
198 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 327
ISBN
8021022795
Language
Czech
Polish
Link to MU library catalogue: 16844
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Uwagi wstępne
Page Chapter number Title
7-9 Uwagi wstępne | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
W kręgu komparatystyki
Page Chapter number Title
13-32 Lilla Weneda Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisu Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce) | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
33-49 K problematice ohlasu Máchova díla v Polsku | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
50-66 "Poznałem Krym Twój..." : (Josef Svatopluk Machar wobec Sonetów Krymskich A. Mickiewicza) | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
67-83 Wesele hrabiego Orgaza R. Jaworskiego w świetle czeskich dążeń do stworzenia prozy awangardowej | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
Wokół gatunków literackich
Page Chapter number Title
87-99 "Hospodská historka" jako gatunek i tworzywo literackie | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
100-110 Máj K. H. Máchy wobec polskiej powieści poetyckiej : (o rodowodzie genologicznym czeskiego poematu) | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
111-127 Hra na detektivku : (k otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy K. Čapka) | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
128-144 Ocalić podmiotowość : (paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej) | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
O przekładach
Page Chapter number Title
147-168 Treny Jana Kochanowskiego w czeskich i słowackich przekładach | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
169-187 Próby przełamywania kodu autorskiego : (aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne w "Panu Tadeuszu" i jego czeskich przekładach) | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
188-191 K otázce překládání textů se stylizací nářečního projevu | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
hidden-section Glosa wydawnicza
Page Chapter number Title
192-193 Glosa wydawnicza | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
hidden-section Indeks
Page Chapter number Title
194-198 Indeks | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna