Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład

Title: Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład
Variant title:
  • Spotkania literackie
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2000
Extent
198 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 327
ISBN
8021022795
Language
Czech
Polish
Link to MU library catalogue: 16844
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Uwagi wstępne
Chapter number Title Custom text
Uwagi wstępne | 7–9
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
W kręgu komparatystyki
Chapter number Title Custom text
Lilla Weneda Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisu Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce) | 13–32
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
K problematice ohlasu Máchova díla v Polsku | 33–49
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
"Poznałem Krym Twój..." : (Josef Svatopluk Machar wobec Sonetów Krymskich A. Mickiewicza) | 50–66
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Wesele hrabiego Orgaza R. Jaworskiego w świetle czeskich dążeń do stworzenia prozy awangardowej | 67–83
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Wokół gatunków literackich
Chapter number Title Custom text
"Hospodská historka" jako gatunek i tworzywo literackie | 87–99
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Máj K. H. Máchy wobec polskiej powieści poetyckiej : (o rodowodzie genologicznym czeskiego poematu) | 100–110
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Hra na detektivku : (k otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy K. Čapka) | 111–127
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Ocalić podmiotowość : (paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej) | 128–144
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
O przekładach
Chapter number Title Custom text
Treny Jana Kochanowskiego w czeskich i słowackich przekładach | 147–168
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Próby przełamywania kodu autorskiego : (aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne w "Panu Tadeuszu" i jego czeskich przekładach) | 169–187
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
K otázce překládání textů se stylizací nářečního projevu | 188–191
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
hidden-section Glosa wydawnicza
Chapter number Title Custom text
Glosa wydawnicza | 192–193
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
hidden-section Indeks
Chapter number Title Custom text
Indeks | 194–198
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF