Treny Jana Kochanowskiego w czeskich i słowackich przekładach

Title: Treny Jana Kochanowskiego w czeskich i słowackich przekładach
Source document: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 147-168
Extent
147-168
Type
Chapter
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license