Glosa wydawnicza

Title: Glosa wydawnicza
Source document: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 192-193
Extent
192-193
Type
Bibliography; References
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license