Literatura

Title: Literatura
Source document: Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 99-103
Extent
99-103
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license