Západořecké dialekty v širším slova smyslu

Source document: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. [123]-219
Extent
[123]-219
Type
Chapter
Language
Czech
Greek, Ancient (to 1453)
Rights access
open access
License: Not specified license
Document