Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

Title: Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů
Variant title
Anthology of selected ancient Greek inscriptions of dialectological interest
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
253 s. :
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 403
ISBN
9788021056787
Language
Czech
Greek, Ancient (to 1453)
Link to MU library catalogue: 716226
Description
  • Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.
  • A selection of 173 Ancient Greek inscriptions in ca. 25 epichoric dialects, accompanied by Czech translations with grammatical notes as well as by an introduction on Mycenaean and a series of partial views of dialectological character.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | [5]–6
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod o řeckých písmech a řeckých dialektech | [9]–18
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Iónsko-attičtina
Chapter number Title Custom text
2. | Iónsko-attičtina | [19]–50
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Mykénština a arkado-kyperština | [51]–84
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Aiolské dialekty
Chapter number Title Custom text
4. | Aiolské dialekty | [85]–122
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Západořecké dialekty v širším slova smyslu | [123]–219
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Příloha
Chapter number Title Custom text
Příloha | [221]–224
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek a obrázků | [225]–226
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | [227]
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Chrestomathy of Ancient Greek dialect inscriptions | [229]–236
Bartoněk, Antonín
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | [237]–253
Bartoněk, Antonín
PDF