Chrestomathy of Ancient Greek dialect inscriptions

Source document: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. [229]-236
Extent
[229]-236
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document