Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

Image
Variant title
Anthology of selected ancient Greek inscriptions of dialectological interest
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
253 s. :
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 403
ISBN
9788021056787
Language
Czech
Greek, Ancient (to 1453)
Link to MU library catalogue: 716226
Description
  • Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.
  • A selection of 173 Ancient Greek inscriptions in ca. 25 epichoric dialects, accompanied by Czech translations with grammatical notes as well as by an introduction on Mycenaean and a series of partial views of dialectological character.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
[5]-6 Předmluva | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[9]-18 1. | Úvod o řeckých písmech a řeckých dialektech | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Iónsko-attičtina
Page Chapter number Title
[19]-50 2. | Iónsko-attičtina | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[51]-84 3. | Mykénština a arkado-kyperština | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Aiolské dialekty
Page Chapter number Title
[85]-122 4. | Aiolské dialekty | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[123]-219 5. | Západořecké dialekty v širším slova smyslu | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Příloha
Page Chapter number Title
[221]-224 Příloha | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[225]-226 Seznam tabulek a obrázků | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
[227] Seznam zkratek | pdf icon Bartoněk, Antonín
Page Chapter number Title
[229]-236 Chrestomathy of Ancient Greek dialect inscriptions | pdf icon Bartoněk, Antonín
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
[237]-253 Bibliografie | pdf icon Bartoněk, Antonín