Z korespondence Josefa Dobrovského v letech 1778–1827

Title: Z korespondence Josefa Dobrovského v letech 1778–1827
Variant title
From the correspondence of Josef Dobrovský in the period 1778–1827
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [41]-53
Extent
[41]-53
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
V souvislosti s pokroky v poštovnictví se v období osvícenství rozrostly korespondenční styky mezi tehdejšími učenci. V obsáhlé korespondenci zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského tvoří významnou součást vzájemná korespondence Dobrovského s jeho předchůdcem V. F. Durychem, polskými filology a historiky J. S. Bandtkem, S. B. Lindem a se slovenským historikem a filologem J. Ribayem. V Dobrovského listech uvedeným osobnostem nalézáme také cenné informace o průběhu badatelské cesty J. Dobrovského do Německa, Dánska, Švédska, Finska, Ruska a Polska, uskutečněné v letech 1794–1795, jež doplňuji tištěnou relaci o této cestě, vydanou pod titulem Literarische Nachrichten von einer [...] Reise nach Schweden und Rusland roku 1796.
Considering the material progress of the postal services in the period of the Enlightenment, the correspondence between scholars of that period has substantially increased. In the extensive co-rrespondence of Josef Dobrovský, the founder of Slavonic studies, an important part is formed by mutual correspondence of Dobrovský with his predecessor V. F. Durych, Polish philologists and historians J. S. Bandtke and S. B. Linde, and a Slovak philologist and historian J. Ribay. In Dobrovský's letters to the above-mentioned persons, we can find valuable information about his study trip to Germany, Denmark, Sweden, Finland, Russia and Poland accomplished in the period 1794–1795, which complements his printed report on this study trip called Literarische Nachrichten von einer [...] Reise nach Schweden und Rusland issued in 1796.