Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD]

Title: Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD]
Variant title:
  • Kostelní Lhota - výtah z údajů josefského katastru
Author: Klír, Tomáš
Source document: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008,
Type
Attachments
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license