Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury

Image
Author: Nosková, Jana
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity
Year of publication
2007
Extent
227 s.
Series
  • Etnologické studie; 2
ISBN
9788025400951
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 529049
Description
  • Autorka se ve své disertační práci věnuje reemigraci, usídlování a následné adaptaci a integraci volyňských Čechů, reemigrantů po 2. světové válce. Téma zpracovává pomocí kvalitativních metod (biografická metoda, metoda orální historie), pozornost věnuje též analýze literatury volyňských Čechů a odborné literatury o volyňských Češích. Na základě interpretace získaných materiálů se zabývá otázkami souvisejícími s vytvářením kolektivní paměti a identity vybrané skupiny obyvatelstva (volyňských Čechů) a vlivu těchto skutečností na její integraci do poválečné české společnosti.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
[7]-13 1. | Úvod | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
[15]-46 2. | Teoreticko-metodologická část | pdf icon Nosková, Jana
hidden-section Terénní výzkum
Page Chapter number Title
[47]-70 3. | Terénní výzkum | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
[71]-98 4. | Reemigrace volyňských Čechů | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
[99]-128 5. | Usídlování, adaptace a integrace volyňských Čechů | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
[129]-142 6. | Reemigrace, usídlování a "asimilace" v zrcadle Věrné stráže | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
[143]-155 7. | Volyňští Češi a jejich literatura | pdf icon Nosková, Jana
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
[157]-168 8. | Závěr | pdf icon Nosková, Jana
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
[169]-188 9. | Přílohy | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
[189]-200 10. | Seznam použité a citované literatury | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
[201]-224 11. | Resumé : Remigration und Ansiedlung der Wolhynientschechen in Interpretationen der Aktuere und der Fachliteratur | pdf icon Nosková, Jana
Page Chapter number Title
225-226 Inhalt der Dissertation | pdf icon Nosková, Jana