Inhalt der Dissertation

Title: Inhalt der Dissertation
Author: Nosková, Jana
Source document: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Vyd. 1. Brno: Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity, 2007, pp. 225-226
Extent
225-226
Type
Other part of book
Language
German
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license