Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku

Title: Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku
Variant title:
  • Archaeological research into several rural churches in the Jihlavsko region
  • Ländliche Sakralarchitektur in der Region Jihlava
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 431-453
Extent
431-453
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá archeologickými výzkumy venkovských kostelů v okolí města Jihlavy. V letech 2005–2010 byly prováděny záchranné archeologické výzkumy kostelů sv. Vavřince ve Vyskytné nad Jihlavou, sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy, sv. Jakuba Většího ve Vílanci a sv. Petra a Pavla v Rančířově, které umožnily blíže zmapovat stavební vývoj a datování výstavby jednotlivých objektů. Shrnuty jsou výsledky dokumentace nemovitých a movitých archeologických nálezů ve vztahu k nadzemním konstrukcím.
The contribution discusses archaeological research into rural churches situated around the town of Jihlava. Rescue archaeological research into the Church of St. Lawrence in Vyskytná nad Jihlavou, the Church of St. Kunhuta in Kostelec u Jihlavy, the Church of St. James the Greater in Vílanec and the Church of Sts. Peter and Paul in Rančířov was carried out in 2005–2010. The results enable a closer account of the building development and dating of individual churches. The article sums up the records of static and portable archaeological finds in relation to above-ground constructions, in the context of the study of above-ground constructions.