Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch

Title: Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch
Variant title:
  • Results of architectural, historical and dendrochronological research at the Živánska veža tower, near Jedľové Kostoľany
  • Die Ergebnisse der architektonisch-historischen und dendrochronologischen Untersuchung des Živánska-Turms bei Jedľové Kostoľany
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 391-399
Extent
391-399
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok prináša aktuálne poznatky z výskumu zrúcaniny strážnej veže neďaleko Jedľových Kostolian na západnom Slovensku. Nové zistenia vychádzajú z analýzy zachovanej architektúry a dendrochronologickej analýzy 11 primárnych drevených prvkov. Na základe analýz sa umožnilo túto rozlične interpretovanú stavbu definitívne začleniť k fortifikáciám na kontrolu a ochranu stredovekých komunikácií. Zároveň sa podarilo jej výstavbu datovať do poslednej štvrtiny 13. storočia a dať do možnej súvislosti so vznikom neďalekého hradu Hrušov, ktorého výstavbu iniciovali Čákovci.
This contribution presents the latest results of research of the ruin of a watchtower found near Jedľové Kostoľany, western Slovakia. New conclusions were derived from analysis of surviving architecture and dendrochronological analysis of eleven primary oakwood elements. Our studies have enabled to place this until recently ambiguously interpreted structure, among fortifications controlling and protecting the medieval routes. The tower has been dated to the last quarter of the 13th century and placed in a possible context with the Hrušov castle located nearby, built by the Čák dynasty.
Note
Táto štúdia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0598-10.
Die vorliegende Studie wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwickung auf Grundlage des Vertrags Nr. APVV-0598-10 gefördert.