Barta, Peter

Name variants:

Barta, Peter (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Barta, Peter; Bóna, Martin; Keleši, Marián. Chronometrický výskum murív Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 691–709.

Article
Barta, Peter. Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 101–104.

Article
Bóna, Martin; Barta, Peter. Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 683–689.

Article
Bóna, Martin; Barta, Peter. Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 391–399.

Article
Barta, Peter; Bóna, Martin. Výsledky dendrochronologického výskumu obytnej veže Trenčianskeho hradu. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 665–675.

Article
Bóna, Martin; Barta, Peter; Ragač, Radoslav; Pivko, Daniel. Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 563–579.