K teorii ruské literatury a jejím souvislostem

Title: K teorii ruské literatury a jejím souvislostem
Variant title:
  • On the theory of Russian literature and its contexts
Author: Pospíšil, Ivo
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
271 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 413
ISBN
9788021062160
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 1004783
Description
  • Ruská literatura je z teoretického hlediska mimořádně inspirativní ve svém specifickém vývoji od středověku po současnost. Na základě výzkumu literární teorie a historie v širším slovanském kontextu autor v několika souvisejících studiích předkládá implicitní obrys koncepce teorie a dějin ruské literatury nazírané z pozice srovnávacích a žánrových studií na pozadí několika dalších slovanských a evropských literatur. Práce jako přirozená součást slavistiky vychází ze současných pokusů nově koncipovat teorii a dějiny slovanských literatur. Text může být zároveň chápán i jako přípravná studie ke koncipování srovnávacích dějin ruské literatury a slovanských literatur. Se souborem problémů se objevuje i nový předmět, tj. konceptualizace ruské literární teorie a historie v komplexním vidění světové literatury jako takové.
  • The author of the present book deals with the theory of Russian literature and its contexts Slavonic as well as non-Slavonic in three chapters: The Formation of the Notion of Russian Specific Features, The Specific Features of the Paradigm of Its Own: Several Examples, Russian Literature and Extrinsic Contexts. He demonstrates that Russian literature has not only had its own intrinsic movements, but that it has often plays a role of literary background and a wider cultural and poetological context.
Note
  • Vzniklo v rámci projektu GA AV ČR IAA901640802.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section [Obrazová příloha]
Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha] Pospíšil, Ivo PDF
hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 7–8
Pospíšil, Ivo
PDF
I. Utváření představ o ruském specifiku, teorie literárních dějin a areálová studia
Chapter number Title Custom text
1. | Vše začíná F.M. Dostojevským | 11–22
Pospíšil, Ivo
PDF
2. | Keenanova hypotéza | 23–40
Pospíšil, Ivo
PDF
3. | Problém teorie literárních dějin a jeho interdisciplinární souvislosti: prostorovost/spaciálnost/areálovost | 41–55
Pospíšil, Ivo
PDF
4. | Pohled zvnějšku: Ruská literatura a slovanské literatury ve Wollmanově Slovesnosti Slovanů | 56–66
Pospíšil, Ivo
PDF
II. Specifikum utváření vlastního paradigmatu: několik příkladů
Chapter number Title Custom text
1. | Problém hodnoty | 69–82
Pospíšil, Ivo
PDF
2. | Hodnoty, hodnocení a souvislosti v literární historii: ruská literatura | 83–94
Pospíšil, Ivo
PDF
3. | Reflexe o vývojovém paradigmatu ruské literatury | 95–114
Pospíšil, Ivo
PDF
4. | Ruský román v silokřivkách romantismu | 115–125
Pospíšil, Ivo
PDF
III. Ruská literatura a vnější souvislosti
Chapter number Title Custom text
1. | Romantismus a K.H. Mácha | 129–141
Pospíšil, Ivo
PDF
2. | Revitalizace v ruské a české literatuře: dvě cesty | 142–150
Pospíšil, Ivo
PDF
3. | "Plodné znejistění" v próze F.X: Svobody a ruské a jiné mezinárodní souvislosti | 151–168
Pospíšil, Ivo
PDF
4. | Klíčový ráz ruské literatury | 169–188
Pospíšil, Ivo
PDF
5. | Historicita a ruské podloží: moderní česko-slovenské souvislosti | 189–248
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Malá poznámka na závěr | 249
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden-section Výběr literatury
Chapter number Title Custom text
Výběr literatury | 250–264
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden-section Резюме
Chapter number Title Custom text
Резюме | 265–267
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 268–271
Pospíšil, Ivo
PDF