Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация

Title: Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация
Transliterated title
Antičnata pajdejja i săvremennata obrazovatelna situacija
Variant title:
  • Аncient paedeia and the modern educational situation
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 285-294
Extent
285-294
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
В светлината на античното разбиране за paedeia се анализира настоящата образователна ситуация в Европа и в България, кризата на някои фундаментални ценности в обществото, доминиращите тенденции в съвременните образователни системи.
In the light of ancient paedeia we analyze the current educational situation in Europe and in Bulgaria, the crisis of some fundamental values, dominant trends in modern education systems.