Vývojové trendy ve flektivní morfologii českého slovesa

Author: Kosek, Pavel
Source document: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 118-125
Extent
118-125
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Vliv hláskových změn -- Přechod od neproduktivních tříd k produktivním -- Sjednocení kořene infinitivního a prézéntního kmene -- Sjednocení forem v rámci paradigmatu -- Přechod mezi slovesy I. a V. třídy
Rights access
open access
License: Not specified license
Document