Rozpory národního obrození: modernost 19. století a nacionalismy

Title: Rozpory národního obrození: modernost 19. století a nacionalismy
Author: Škulj, Jola
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. [3]-13
Extent
[3]-13
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Výklad se soustředí na některé paradoxní parametry literárněhistorických pozic slovinského a českého národního obrození v kontextu habsburského kulturněpolitického prostoru, které není nutné chápat jako zpátečnické, ale spíše jako legitimní asymetrii kulturního a literárního rozvoje středoevropských jednotek. Abychom paradoxům obrození správně rozuměli, je třeba analyzovat vztahy otázek obrození k definici modernosti a národní emancipační snahy vyložit v kontextu proměny tohoto pojmu v 19. století.
This article focuses on some paradoxical parameters in literary historical positions of Slovenian and Czech revival movements faced with the reality of cultural and political circumstances under the Habsburg rule; this positions are not necessary to be viewed as belated but rather as legitimate asymmetries of cultural and literary developments in Central European entities. In order to understand adequately the paradoxes of the revival efforts, an analysis of the idea of modernity is carried out to explain the national emancipatory goals in face of the reinterpretation of modernity in the nineteenth century.
References
[1] BAHTIN, Mihail Mihajlovič: Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

[2] BAUDELAIRE, Charles: Oeuvres complètes. Pariz: Seuil, 1968.

[3] CALINESCU, Matei: Faces of modernity. Indianapolis: Indiana UP, 1977.

[4] CHATEAUBRIAND, François Auguste René: Mémoires d'outre-tombe. Ur. Edmond Biré. Pariz: Garnier, 1925.

[5] DELANTY, Gerard: Modernity. Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ur. George Ritzer. Malden, MA: Blackwell, 2007. http://www.sociologyencyclopedia.com (Dostop 18. novembra 2012.)

[6] DE MAN, Paul: Literary History and Literary Modernity. In: Daedalus, Spring, 1970, s. 384–404.

[7] KORUZA, Jože: K problematiki slovenskega preroda. In: Jezik in slovstvo 21/4, 1976, s. 104–120.

[8] LOTMAN, Jurij Mihajlovič: Znotraj mislečih svetov: človek – tekst – semiosfera – zgodovina. Ljubljana: Studia humanitatis, 2006.

[9] PRIJATELJ, Ivan: Duševni profili slovenskih preporoditeljev. Ljubljana 1935.

[10] STENDHAL, Henri Beyle: Histoire de la peinture en Italie. In: Oeuvres complètes XVI. Paris: Pléiade, 1955.

[11] ŠKULJ, Jola: Modernizem in modernost. In: Primerjalna književnost 18/2, 1995, s. 17–30.

[12] VATTIMO, Gianni: The End of Modernity. Cambridge, UK: Polity Press, 1988.

[13] VATTIMO, Gianni: Transparent Society. Baltimore: The John Hopkins UP, 1992.