Opevnenie západného areálu hradiska v Spišských Tomášovciach

Title: Opevnenie západného areálu hradiska v Spišských Tomášovciach
Variant title:
  • Die Befestigung des westlichen Burgwallareals in Spišské Tomášovce
Source document: Šalkovský, Peter. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 17-29
Extent
17-29
Type
Article
Language
Slovak
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Publikácia výsledkov výskumu fortifikácie západného areálu včasnostredovekého hradiska s valmi komorovej konštrukcie s vonkajším múrom z na sucho kladených kameňov s dvomi bránami a bastionovitým nárožím. Formálne analýzy, analógie, interpretácie jednotlivých zložiek. Pokus o rekonštrukciu celkových rozmerov, technológie a vzhľadu opevnenia datovaného superpozíciami od konca 8. do pol. 9. stor.