Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku

Title: Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku
Variant title
Das Altbrünner rechte Flußufer der Schwarzawa im frühen Mittelalter
Source document: Zapletalová, Dana. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 192-210
Extent
192-210
Type
Article
Language
Czech
Description
Příspěvek se snaží shrnout dosud známé informace o raně středověkém osídlení na starobrněnském pravobřeží Svratky. V posledním desetiletí bylo na tomto území provedeno několik důležitých záchranných výzkumů. Jejich výsledky spolu se zapojením informací známých ze starších akcí různé výpovědní hodnoty již dovolují předběžně usoudit na charakter osídlení v různých částech sledovaného prostoru a některé jeho prostorové a funkční změny. Zároveň je ale poznání limitováno koncentrací výzkumů v historickém intravilánu, takže se zatím nelze vyslovit k prezenci či absenci osídlení v některých obdobích.
Note
Studie byla připravena s podporou grantového projektu "Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě 2005", GA ČR reg. č. 404/05/2671.
Rights access
open access
License: Not specified license