Česká a polská próza padesátých let 20. století z hlediska kompoziční poetiky

Title: Česká a polská próza padesátých let 20. století z hlediska kompoziční poetiky
Variant title:
  • Czech and Polish prose works in the 1950s seen from the perspective of compositional poetics
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. [185]-191
Extent
[185]-191
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Literatura první poloviny padesátých let se liší od poloviny druhé. Próza první poloviny má normativní charakter, próza v druhé polovině jej překonává. Taková situace je v produkci domácí, podnětná díla exilová vznikají naopak v první polovině této dekády. Zvláštní postavení literatury pro děti a mládež. Kompoziční principy a postupy v české próze tohoto období. Srovnání s polskou prózou padesátých let.
The literature of the first half of the 1950s differs from the one of the second half. The prose of the first half of the 1950s is of a normative character which is improved on by the prose of the second half. Such is the situation in home production, while stimulating exile works appear in the first half of that decade. A particular position of children's and teenage literature. Compositional principles and methods in Czech prose of that period. Comparison with Polish prose of the 1950s.