Genologické kolokvium v Brně jako počátek nové tradice: Mezinárodní genologický kruh

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. [231]-232
Extent
[231]-232
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Document