Národná hudba: nutnosť, alebo voľba? : niekoľko poznámok k hudobným vzťahom Čechov a Slovákov v období prvej Československej republiky

Title: Národná hudba: nutnosť, alebo voľba? : niekoľko poznámok k hudobným vzťahom Čechov a Slovákov v období prvej Československej republiky
Variant title:
  • National music: need or choise? : some notes on the musical relationship of Czechs and Slovaks during the first Czechoslovak Republic
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 2, pp. [39]-51
Extent
[39]-51
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This contribution follows the relationship of Czechs and Slovaks during the period of the first Czechoslovak Republic. At the same time it sees its task in approaching the issue of Slovak national music that has always played an important role as a concept that characterises the Slovak music of this period.
References
[1] ANDERSON, Benedict. Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2008.

[2] BELLA, Ján Levoslav. Slovanská hudba a spev slovenský. Dalibor 8, 1869, s. 57–58, s. 65–66.

[3] BELLA, Ján Levoslav. Podmínky a základy národnej hudby slovanskej. Hudební listy 3, 1872, s. 127–129.

[4] BELLA, Ján Levoslav. Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu. Letopis Matice Slovenskej, ročník 10, 1873, zväzok 2, s. 10–29.

[5] BELLA, Ján Levoslav. Myšlienky o vývine národnej hudby. Hudobnovedný sborník I., 1953, s. 20– 48.

[6] BERGER, L. Peter – LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality, pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.

[7] BURLAS, Ladislav. Myšlienky o vývine slovenskej národnej hudby. Slovenská hudba 1, 1957, s. 245–258.

[8] BURLAS, Ladislav. Ku genéze slovenskej hudobnej moderny 1928–1939. Slovenská hudba II, 1967, č. 7, s. 289–293.

[9] BURLAS, Ladislav. Realistické tradície slovenskej hudby. Martin, 1953.

[10] BURLAS, Ladislav – Mokrý, Ladislav. 40 rokov slovenskej hudby. Slovenská hudba 1, 1957, s. 13–15.

[11] BURLAS, Ladislav. Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru. Bratislava: Opus, 1987.

[12] ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Praha – Litomyšl: Paseka, 2013.

[13] Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983) Bratislava, 1984.

[14] Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1998.

[15] GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993.

[16] HELFERT, Vladimír. Česká moderní hudba: studie o české hudební tvořivosti. Olomouc: Index, 1936.

[17] HRČKOVÁ, Naďa. Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra. Bratislava: Litera, 1996.

[18] HROCH, Miroslav (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003.

[19] HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Studijní texty, Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.

[20] KOLÍSEK, Alois. Za písni slovenskou. Naše Slovensko 1, 1907/1908.

[21] KORIČÁNSKY, Gustáv. Hovoríme o slovenskej hudbe. In Slovenská přítomnost literární a umělecká. Praha, 1931, s. 223–242.

[22] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003.

[23] PEROUTKA, František. Budování státu. 1918–1919. Praha: Lidové noviny, 1991.

[24] POTÚČEK, Juraj. Za slovenskú hudbu a spev: (Antológia príspevkov, kritík a štúdií) / Alois Kolísek. Bratislava: SAV, 1968.

[25] POTÚČEK, Juraj. Súpis slovenských hudobnoteoretických prác. Bratislava, 1955.

[26] POTÚČEK, Juraj. Súpis slovenských nenotovaných spevníkov 1585–1965. Martin, 1967.

[27] STEHLÍK, Michal. Češi a Slováci. 1882–1914. Nezřetelnost společné cesty. Praha: Togga, 2009.

[28] STEHLÍK, Michal. SLOVENSKO. Země probuzená 1918–1938. Praha: Academia, 2015.

[29] ZICH, Otakar. O rytmu tanečních písní slovenských. Hudba 1, 1920, s. 2–5, 72–75, 106–108, 118–120.

[30] ZICH, Otakar. O slovenské písni lidové. Slovenské pohľady 42, 1926, s. 754–758.