Žánr katolické poezie v postmoderní situaci

Title: Žánr katolické poezie v postmoderní situaci
Variant title:
  • Catholic poetry as a genre in the postmodern situation
Author: Kučera, Petr
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [101]-113
Extent
[101]-113
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie analyzuje problematiku žánru katolické poezie v moderní a postmoderní situaci české a slovenské literatury, zejména některá specifika katolické, undergroundové, vězeňské a zenové poezie Ivana Martina Jirouse. V centru pozornosti se ocitá významové dění, které spočívá v oscilaci mezi nízkými a vysokými, profánními a sakrálními polohami, jakož i v prolínání a transformaci žánrů. Studie dokládá schopnost moderní a postmoderní katolické poezie přinášet nové podněty, uchovává-li tato tvorba své bohaté kulturní tradice, ale také se otevírá jiným duchovním a uměleckým proudům.
The study analyses the problems of genres in Catholic poetry in the modern and postmodern situation of the Czech and Slovak literature, especially some of the specifics of Ivan Martin Jirous's Catholic, underground, prisons and Zen poetry. The spotlight finds semantic events, which based on oscillation between high and low, sacred and secular positions, as well as the diffusion and transformation of genres. The study demonstrates the ability of modern and postmodern Catholic poetry bringing new impulses, if this creation not only preserves its rich cultural tradition, but it also opens up other spiritual and artistic currents.
References
[1] Andělé v oblacích prozpěvují. Kniha vánočního zpívání a muzicírování. Ed. Pavel Jurkovič. Praha: Grafoprint – Neubert, 1996.

[2] FIŠER, Zbyněk: Buddha. Praha: Orbis, 1968.

[3] FUČÍK, Bedřich: Ideologie a skutečnost v umění. In: Tentýž: Rodná krajina básníkova. Ed. Vladimír Binar. Praha: Triáda, 2003, s. 95−107.

[4] JIROUS, Ivan Martin: Magorova summa. (Ed. Milan Machovec). 2., oprav. a rozšíř. vyd. Praha: Torst, 2007.

[5] JIROUS, Ivan Martin: Magorovy dopisy. (Eds. Andrej Stankovič − Zuzana Jürgensová). Praha: Torst, 2005.

[6] JIROUS, Ivan Martin: Rok krysy. Praha: Torst, 2008.

[7] LAUČEK, Anton: Katolícka moderna. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2003.

[8] LITVÁK, Ján – BIELIK, Robert (eds.): Stratená v l'aliách. Antológia slovenskej duchovnej poézie. Bratislava: Vydavatel'stvo spolku slovenských spisovatel'ov [rok vydání neuveden].

[9] MED, Jaroslav: Kontinuita křesťanských hodnot doma i v exilu. In: Týž: Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004, s. 213−229.

[10] MELICHER, Jozef: Zamlčovaná literatúra. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995.

[11] TRÁVNÍČEK, Jiří: Běsy a stesky kajícníkovy. In: Týž: Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996, s. 185−198.