Dva nitranské sborníky: O povaze textu a literárním životě

Title: Dva nitranské sborníky: O povaze textu a literárním životě
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 233-236
Extent
233-236
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Imitácia – alúzia – plagiát: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty I. Zostavil Dušan Teplan. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2014. 237 s. ISBN 978-80-558-0589-4.
Literárny život v minulosti a dnes: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty II. Zostavil Dušan Teplan. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2015. 278 s. ISBN 978-80-558-0778-2.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.