Literárněvědná reflexe literatury pro děti: Do jaké míry je inspirativní pro celou literární vědu?

Title: Literárněvědná reflexe literatury pro děti: Do jaké míry je inspirativní pro celou literární vědu?
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 236-240
Extent
236-240
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Sliacky, Ondrej a kol. Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. Bratislava: Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2014. 191 s. ISBN 978-80-223-3790-8.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.