Pravé, věrné a křesťanské příměřie... : dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě

Image
Variant title
A true, faithful and Christian truce... : the truce agreements between the Hussites and Margrave Albert's party in South Moravia
Author: Elbel, Petr
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
154 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 452
ISBN
978-80-210-8369-1
Language
Czech
Description
  • Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje poznání politických dějin husitské epochy, přináší řadu poznatků k dějinám každodennosti a prohlubuje znalost topografie a prosopografie husitské jižní Moravy. Součástí knihy je edice zkoumaných písemností, přehledná tabulka, mapa i obrazová příloha.
  • This monograph addresses a hitherto neglected area in the history of the Hussite Wars – the truce agreements between the warring parties. It focuses on South Moravia, where an interesting collection of these agreements from 1427–1433 has been preserved. Attention is first of all focused on the form of these agreements, which are then placed within the wider context of Hussite history inside and outside of the region. An analysis of the truce agreements as a whole extends our knowledge of the political history of the Hussite era, provides information on the history of the everyday and expands our knowledge of the topography and prosopography of Hussite South Moravia. The book includes an edition of the documents under research, a clearly laid-out table, a map and an appendix of photographs.
Note
  • Monografie vznikla v rámci projektu P 22939-G08 "Herrschaft im Angesicht hussitischer Wagenburgen. Der österreichische Herzog und römische König Albrecht V. (II.) in den Böhmischen Ländern (1421–1439)," financovaného rakouským Fondem na podporu vědeckého bádání (FWF).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
7-8 Předmluva | pdf icon Elbel, Petr
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
[9]-16 1. | Úvod | pdf icon Elbel, Petr
Page Chapter number Title
17-26 2. | Diplomatický rozbor příměřných listů a přiznávacích listů k příměří z jižní Moravy v husitském období | pdf icon Elbel, Petr
Page Chapter number Title
27-63 3. | Dohody o příměří v kontextu dějin husitské (jižní) Moravy | pdf icon Elbel, Petr
Page Chapter number Title
64-81 4. | Exkurz: dohody o příměrí jako pramen pro topografii a prosopografii husitské (jižní) Moravy | pdf icon Elbel, Petr
hidden-section Příloha 1 - Edice
Page Chapter number Title
82-112 Příloha 1 - Edice | pdf icon Elbel, Petr
hidden-section Příloha 2 - Tabulka
Page Chapter number Title
113-118 Příloha 2 - Tabulka | pdf icon Elbel, Petr
hidden-section Příloha 3 - Mapa
Page Chapter number Title
119-121 Příloha 3 - Mapa | pdf icon Elbel, Petr
hidden-section Obrazová příloha
Page Chapter number Title
[122]-132 Obrazová příloha | pdf icon Elbel, Petr
Page Chapter number Title
133-141 Seznam pramenů a literatury | pdf icon Elbel, Petr
Page Chapter number Title
142-147 Jmenný a místní rejstřík | pdf icon Elbel, Petr
Page Chapter number Title
148-154 A true, faithful and Christian truce... : the truce agreements between the Hussites and Margrave Albert's party in South Moravia : summary | pdf icon Elbel, Petr