2

Title: Musicologica Brunensia
Year: 2016
Volume: 51
Issue: 2
Publication year
2016
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Department FF MU
Topic
Title Document
"Co zla již natropila tato domnělá ideovost!" : změna kritických postojů Vladimíra Helferta po přesídlení z Prahy do Brna | 7–12
Bártová, Jindřiška
PDF
Title Document
Sporckovské burlesky v Kuksu: Spinckonarto (1727); Asterea, Tamerlan und Bajazet (1730); Romanische Lucretia 1732 | 13–26
Bohadlo, Stanislav
PDF
Title Document
Leoš Janáček's interpretation and misinterpretation of Dostoyevsky's The House of the Dead | 27–40
Hudecová, Danuta; Kalina, Petr
PDF
Title Document
Philomela angelica Daniela Speera – k neznámemu dielu známeho hudobníka | 41–53
Kalinayová-Bartová, Jana
PDF
Title Document
Die Figuralmusik in Hrabyně um die Wende des 19. Jahrhunderts – Hrabiner Inventare | 55–71
Kramářová, Helena
PDF
Title Document
Vladimír Helfert a jeho působení na Masarykově univerzitě | 73–79
Macek, Petr
PDF
Title Document
K problematice hudebních inventářů: několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury | 81–94
Maňas, Vladimír
PDF
Title Document
Muzio Clementis didaktische Werke: die Klavierschule Op. 42 und der Gradus ad Parnassum Op. 44 | 95–113
Marisi, Rossella
PDF
Title Document
"...aby se na hudbu dneška nepohlíželo z uzounkého obzoru pouhého dneška..." : hravý příspěvek k potenciálním koncepcím periodizace dějin hudby a odkazu Vladimíra Helferta | 115–125
Pantůček, Viktor
PDF
Title Document
Vladimír Helfert, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea | 127–137
Pivoda, Ondřej
PDF
Title Document
Vladimír Helfert ve Státním ústavu pro lidovou píseň | 139–156
Procházková, Jarmila
PDF
Title Document
Počátky opery ve Slezsku – současný stav pramenů | 157–170
Spáčilová, Jana
PDF
Title Document
Několik poznámek k České moderní hudbě Vladimíra Helferta | 171–177
Spurný, Lubomír
PDF
Title Document
XYZ : Helfertova účast v protinacistickém odboji | 179–186
Šindlářová, Simona
PDF
Title Document
Vplyv a dosah myšlienok Vladimíra Helferta na slovenskú hudbu | 187–193
Škapcová, Tatiana
PDF
Title Document
Vybrané okolnosti Helfertových interpretačních a organizačních aktivit | 195–201
Špaček, Jan
PDF
Title Document
Josef Alexander Helfert (1820–1910) : předchůdce a vzor Vladimíra a Jaroslava Helfertových | 203–218
Veselá, Irena
PDF
Title Document
Můj pohled na život a dílo Vladimíra Helferta | 219–225
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň : (co ukrývala skladatelova korespondence) | 227–235
Zahrádka, Jiří
PDF
Title Document
Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi | 237–271
Zapletal, Miloš
PDF