Můj pohled na život a dílo Vladimíra Helferta

Title: Můj pohled na život a dílo Vladimíra Helferta
Variant title:
  • Life and work of Vladimír Helfert from my point of view
Source document: Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 219-225
Extent
219-225
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with the founder of musicology in Brno, professor Vladimír Helfert, whose musicological work is valuated against the background of his life. Significant emphasis is laid on a Helfert's conception of a Czech modern music and also on Leoš Janáček. In the text we can find information about musical reflection on Helfert's work. Some parts in the study are dedicated to the musicologists who were devoted to Helfert's heritage (Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Rudolf Pečman etc.)
References
[1] FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[2] FUKAČ, Jiří. Helfert analytik. In PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Hudebněvědná konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, Brno 27.–28. února 1986. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987, s. 20–23.

[3] HELFERT, Vladimír a Jura SOSNAR. Hovory tužkou: dokumenty z let 1941–42. Praha: Svaz československých skladatelů, 1956.

[4] HELFERT, Vladimír. Česká moderní hudba: studie o české hudební tvořivosti. Olomouc: Index, 1936.

[5] HELFERT, Vladimír. Hudba na Jaroměřickém zámku: František Míča 1696–1745. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1924.

[6] HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích: Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. V Praze: nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916.

[7] ASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[8] HELFERT, Vladimír. Leoš Janáček: obraz životního a uměleckého boje. 1, V poutech tradice. Brno: nákladem Oldřicha Pazdírka, 1939.

[9] HELFERT, Vladimír. Naše hudba a český stát. V Praze: B. Kočí, 1918.

[10] HELFERT, Vladimír. O Janáčkovi: soubor statí a článků: práce ze Semináře hudební výchovy na Masarykově universitě v Brně. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1949.

[11] HELFERT, Vladimír. Vybrané studie. 1, O hudební tvořivosti. Praha: Supraphon, 1970.

[12] JIRÁNEK, Jaroslav – Karásek, Bohumil (eds.). Leoš Janáček a soudobá hudba: Mezinárodní hudebně vědecký kongres, Brno 1958. Praha: Panton, 1963.

[13] PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Hudebněvědná konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, Brno 27.–28. února 1986. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987.

[14] VYSLOUŽIL, Jiří. Návrh na monografii Leoš Janáček, život a dílo. Hudební věda, 1995, č. 2, s. 138–143.