Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika

Image
Variant title
Eduard Winter (1896–1982) : a report on the originality and adaptability of the Sudeten-German historian
Author: Němec, Jiří
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
379 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 475
ISBN
978-80-210-8808-5
978-80-210-8809-2 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6408823
Description
  • Studie je biografickým portrétem Eduarda Wintera (1896-1982), významného církevního historika a sudetoněmeckého katolického intelektuála z Čech, v jehož životě i historiografickém dílu se zrcadlí politické zvraty středoevropských dějin 20. století. Pozornost je věnována Winterovi v roli historika českých duchových dějin a dějin náboženského myšlení, který v politických zlomech svého století hledal prostřední cestu k reformně katolickému výkladu minulosti mezi vyhroceným nacionalismem první poloviny století a dogmatickou verzí komunistického idealismu. Těžiště studie leží na jeho působení v Praze před rokem 1945. Šest let nacistické okupace českých zemí je analyzováno podrobněji, protože je autor považuje za temnou, ale klíčovou epizodu Winterovy intelektuální biografie.
  • The study is a biographical portrait of Eduard Winter (1896-1982), an important ecclesiastical historian and Sudeten-German Catholic intellectual from Bohemia, whose life and work reflect some of the greatest political upheavals in 20th-century Central European history. This study focuses on Winter as a historian of intellectual history and the history of religious thought in the Czech lands, who tried to find a way to be a professional historian during three political regimes covering democracy, Catholicism, nationalism, and National Socialism and communism. The focus of the study is on his work in Prague before 1945. Particular attention is paid to the six-year-period of the Nazi occupation of the Czech lands as the author considers this to be a dark though crucial episode in Winter's intellectual biography.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Jiří Němec
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Motto
Page Chapter number Title
[5] Motto | pdf icon Winter, Eduard
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-32 Úvod | pdf icon Němec, Jiří
Page Chapter number Title
33-102 Sudetoněmecký církevní historik | pdf icon Němec, Jiří
Page Chapter number Title
103-131 Sociální ukotvení a myšlenkové světy | pdf icon Němec, Jiří
Page Chapter number Title
132-149 Iluze "mnichovských" měsíců | pdf icon Němec, Jiří
Page Chapter number Title
150-184 Anatomie přizpůsobení | pdf icon Němec, Jiří
Page Chapter number Title
185-231 "... ve službě národu a vědě"? | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Obrat k socialismu
Page Chapter number Title
232-277 Obrat k socialismu | pdf icon Němec, Jiří
Page Chapter number Title
278-321 Vzpomínka mezi sebeinscenací a apologií | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
322-327 Závěr | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
328-329 Poděkování | pdf icon Němec, Jiří
Page Chapter number Title
330-334 Eduard Winter (1896–1982) : a report on the originality and adaptability of the Sudeten-German historian : summary | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Prameny
Page Chapter number Title
335-346 Prameny | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
347-361 Literatura | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Příloha č. 1
Page Chapter number Title
362-365 Příloha č. 1 | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Příloha č. 2
Page Chapter number Title
366-368 Příloha č. 2 | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
369-370 Seznam zkratek | pdf icon Němec, Jiří
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
371-379 Rejstřík | pdf icon Němec, Jiří