Němec, Jiří

Name variants:

Němec, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 29.

Article
Němec, Jiří.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001.

Article
Jirásek, Ivo; Němec, Jiří; Macků, Richard.
Religio. 2021.

Book
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin.
2014