Němec, Jiří

Name variants:

Němec, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 33.

Chapter
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 185–231.

Chapter
Němec, Jiří. Anatomie přizpůsobení. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 150–184.

Article
Němec, Jiří. Cesta Eduarda Wintra mezi oficiální historiky Třetí říše (1939-1941). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, vol. 50, iss. C48, pp. 171–188.

Chapter
Němec, Jiří. Ctibor Nečas (1933–2017) : historie jako prostředek proti kolektivnímu zapomnění. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 63–64.

Chapter
Němec, Jiří. Eduard Winter (1896–1982) : a report on the originality and adaptability of the Sudeten-German historian : summary. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 330–334.

Chapter
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Historický ústav. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 113–123.

Chapter
Němec, Jiří. Iluze "mnichovských" měsíců. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 132–149.

Article
Jirásek, Ivo; Němec, Jiří; Macků, Richard. Implicitně náboženské aspekty dětské literatury Jaroslava Foglara. Religio. 2021, vol. 29, iss. 1, pp. 33–55.

Chapter
Němec, Jiří. Literatura. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 347–361.

Chapter
Winter, Eduard. Motto. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 5.

Chapter
Němec, Jiří. Obrat k socialismu. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 232–277.

Chapter
[Obrazová příloha]. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 103–110.

Chapter
Němec, Jiří. Obsah. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 7–8.

Chapter
Němec, Jiří. Poděkování. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 328–329.

Chapter
Bárta, Stanislav; Němec, Jiří. Pospolu, a přece rozděleni : Historický ústav / Ústav pomocných věd historických a archivnictví. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 13–28.

Chapter
Němec, Jiří. Prameny. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 335–346.

Chapter
Němec, Jiří. Příloha č. 1. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 362–365.

Chapter
Němec, Jiří. Příloha č. 2. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 366–368.

Chapter
Němec, Jiří. Rejstřík. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 371–379.

Chapter
Němec, Jiří. Seznam zkratek. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 369–370.

Chapter
Němec, Jiří. Sociální ukotvení a myšlenkové světy. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 103–131.