Body suspension: performativita bolesti

Title: Body suspension: performativita bolesti
Variant title:
  • Body suspension: performativity of pain
Author: Kubart, Tomáš
Source document: Theatralia. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 113-132
Extent
113-132
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve studii "Body suspension: performativita bolesti" se pokouším téma tělesného zavěšování (body suspension) předestřít v nepříliš problematizované podobě co nejširší odborné čtenářské obci, s ohledem na vlastní východiska, jež pramení především v teatrologii a dílčích otázkách teatrality a performativity (Fischer-Lichte, Judith Butler). V českém prostředí dosud odborně nereflektované téma vykazuje velmi zajímavé znaky, jež by měly upoutat každého divadelního vědce, antropologa, etnologa či kulturologa. Kontext a vzájemné souvislosti jednotlivostí fenoménu body suspension jsou natolik komplexní, že si jistě zasluhují první akademické texty. Má studie je kompilátem základních informačních zdrojů a vlastního výzkumu v českých a slovenských komunitách zabývajících se body suspension.
In the study the author strives to present the topic of body suspension to wide professional Czech public, to which it has been practically unknown, with regard to methodology of theatre and performance studies (Erika Fischer-Lichte, Judith Butler). The phenomenon bears a number of features interesting especially from the perspective of Theatre and Performance Studies, Anthropology, Ethnology, and Culturology. The study is supposed to attract interest of professional public to this complex phenomenon, presenting it with help of foreign secondary sources and the author's own research of Czech and Slovak body suspension communities.
References
[1] A Man Called Horse [DVD]. 1970. Režie Elliot Silverstein. USA, 1970.

[2] BELLINGER, Andrea a David KRIEGER. 2013. Ritualtheorien: Ein einführendes Handbuch. Wien: Springer-Verlag, 2013: 474.

[3] Benefit na útulky. S&M Project Official [KMP video file], záznam akce 18. 6. 2015, Cross Club, Praha 7, Tomáš Kubart, archiv autora, 2015.

[4] BLOCKER, Jane. 2004. What the Body Cost: Desire, History, and Performance. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004: 162.

[5] BME [online]. [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://www.bme.com/.

[6] BME Encyclopedia [online]. [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://wiki.bme.com/index.php?title=Main_Page.

[7] BOWERS, Alfred W. 1950. Mandan Social and Ceremonial Organization. Lincoln: University of Nebraska Press, 1950: 407.

[8] BROWN, David Jay a Rebecca McCLEN NOVICK. 1997. Voices from the Edge. London: Freedom Press, 1997: 312.

[9] CATLIN, George. Letter dated 12. August 1934. New York Commercial Advertiser, 20.2., nestr., 1833.

[10] CATLIN, George. 1867. O-kee-pa: A religious ceremony and other customs of the Mandans. Philadelphia: J. B. Lippincott and co., 1867: 52.

[11] CATLIN, George. 1967. O-kee-pa: A religious ceremony and other customs of the Mandans. New Haven: Yale Univ. Press, 1967: 107.

[12] COLLIER, Emilly. 2013. Spectator as Spectacle: Fakir Musafar's Assimilation of Cross Cultural Body Practice. Diplomová práce [Final Thesis]. School of the Art Institute of Chicago SAIC Chicago. Chicago: School of the Art Institute of Chicago, 2013: 134.

[13] Dances sacred and profane [DVD]. 1986. Režie Mark Jury. USA, 1986.

[14] DEMALLIE, Raymond a William C. STURTEVANT. 2001. Handbook of North American Indians: Plains. Washington: Government Printing Office, 2001: 577.

[15] FISCHER-LICHTE, Erika. 2011. Estetika performativity [Aesthetics of Performativity]. Mníšek pod Brdy: Na Konári, 2011: 336.

[16] GENNEP, Arnold van. 2013. The Rites of Passage. New York: Routledge, 2013: 208.

[17] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1990. Na hranicích umění [On the Border Of Art]. Praha: Prostor, 1990: 163.

[18] Interview with Allen Falkner. FRRRKguys: Male beauty, body art & body modification culture [online]. São Paulo: FRRRKguys.com.br, 2016 [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://www.frrrkguys.com.br/interview-with-allen-falkner/.

[19] KAPROW, Allan. 1966. Assemblage, environments & happenings/text and design by Allan Kaprow; with a selection of scenarios by: 9 Japanese of the Gutai Group, Jean-Jacquese Lebel … [et. Al.]. New York: H. N. Abrams, 1966: 341.

[20] Kataragama: A God for All Seasons [VHS], 1973. Z cyklu [From cycle] Disappearing World, Režie Charlie Nairn, UK, 1973.

[21] KILLACKY, John. 2014. Blood sacrifice. American Theatre Magazine 31 (2014): 1: 112.

[22] KUBART, Tomáš. (rozhovor - Sultan Sade) [interwiew - Sultan Sade]. Praha, vinárna U Sudu ve Vodičkově ulici, 24. 4. 2015 [Prague, vine cellar U sudu, Vodičkova Street, 24 Apr 2015].

[23] LIBENSKÁ, Linda. 2009. The Sun Dance in the Past and Today. Diplomová práce [Final Thesis]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2009: 74.

[24] LOWIE, Robert Harry. 1913. Societies of the Crow, Hidatsa and Mandan Indians, Anthropological papers of the American Museum of Natural History Anthropological papersv. New York: The Trustees, 1913: 222.

[25] MERTZ, Henriette. 1957. The Nephtali: one lost tribe. Madison: University of Wisconsin, 1957: 107.

[26] MILLER, Frederic a Agnes VANDOME. 2010. Fakir Musafar. Saarbrücken: VDM Publishing, 2010: 84.

[27] MUSAFAR, Fakir. 1996. Body Play. In Armando R. Favazza. Bodies under Siege: Self-Mutilation and Body Modification in Culture and Psychiatry. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996: 352.

[28] MUSAFAR, Fakir. 2005. Spirit & Flesh: body rites & modifications. Uhlstädt-Kirchhasel: Arun, 2005: 168.

[29] O'RILLEY, Sally. 2009. The body in contemporary art. London: Thames & Hudson, 2009: 224.

[30] PANTĚLEJEVOVÁ, Ivana. 2013. Formování identity skrze extrémní tělesnou zkušenost [Forming Identity Through Extreme Bodily Experience]. Diplomová práce [Final Thesis]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2013: 42.

[31] PITTS-TAYLOR, Victoria. 2008. Cultural Encyclopedia of the Body. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2008: 376.

[32] Present! [DVD]. Fakir Musafar. USA.

[33] RYCHLÍK, Martin. 2005. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla [Tatooing, Scarification, and Bodily Decoration]. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2005: 352.

[34] SMITH, Marquard a Julie Joy CLARKE. 2010. Stelarc: The Monograph. Cambridge: MIT Press, 2010: 272.

[35] SPINDEN, Herbert Joseph a George Francis WILL. 1906. The Madans. A study of their culture, archaeology. Cambridge: Peabody Museum, 1906: 215.

[36] STELARC. Suspensions. [online]. [citováno dne 24. 12. 2015]. Dostupné online na http://stelarc.org/?catID=20316.

[37] Studio Hell. Praha: Studio Hell, 2016 [online]. [citováno dne 5. 1. 2016]. Dostupné online na https://hell.cz/.

[38] "Sun Dance". Dictionary of American History. [online]. [citováno dne 5. 1. 2016] Dostupné online na Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2–3401804087.html.

[39] Suspensions & Tensions: Today, Part I. Modblog [online]. [citováno dne 6. 1. 2016]. Dostupné online na http://news.bme.com/wp-content/uploads/2008/09/pubring/fakir/20040115.html.

[40] TAYLOR, Colin F. 1996. Kultur und Zeremonialismus der Mandan. Braunschweig: Verlag für Amerikanistik, 1996.

[41] TURNER, Victor. 1969. Liminality and Communitas. In id. The Ritual Process: Structure and Antistructure. Chicago: Aldine Publishing, 1969.

[42] VALE, Vivian a Andrea JUNO. 1989. Modern Primitives: An Investigation of Contemporary Adornment and Ritual. San Francisco: Re/Search Press, 1989: 213.

[43] VÁVRA. Antonín. 2013. Liminální fáze rituály podle V. Turnera [Liminal Stage of Ritual According to Victor Turner]. Bakalářská diplomová práce [BA Thesis]. Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova. Praha: Univerzita Karlova. 2013.

[44] VERGINE, Lea. 2000. Body Art and Performance: The Body as Language, Milano: Skira Editore, 2000: 192.

[45] WIED-NEUWIED, Maximilian zu. 1839. Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834. Coblenz: J. Hölscher, 1839: 688.

[46] Wings of Desire [online]. [citováno dne 5. 1. 2016]. Dostupné online na http://www.wingsofdesire.org/.

[47] WOLFERT, Jörg. 2015. Mein Körper ist das Ereignis. Wiener Aktionismus und internationale Performance: Begleitheft zur Ausstellung. Wien: Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 2015.

[48] WOOD, W. Raymond: 2011. James Kipp: Upper Missouri River Fur Trader and Missouri Farmer. Journal of the Northern Plains 77 (2011): 1 a 2.

[49] WROBLEWSKI, Chris. 1988. Modern Primitives. Von der Ästhetik der Verweigerung. Wien: Christian Brandstätter, 1988: 80.