Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku (okres Rožňava)

Title: Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku (okres Rožňava)
Variant title:
  • Archaeological research into a Protestant church in Štítnik
Author: Tajkov, Peter
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 51-63
Extent
51-63
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok predkladá výsledky výskumu evanjelického kostola v Štítniku v rokoch 2011–2013. Dopĺňa poznatky o jeho architektonickej histórii a prináša pôdorys jeho doteraz najstaršej známej stavebnej etapy. Výskum bol súčasťou prípravnej dokumentácie k jeho plánovanej komplexnej obnove.
This contribution presents the results of research into a Protestant church in Štítnik carried out in 2011–2013. It brings new information about its building history and the ground plan of the church in its earliest known phase. The research was part of preparatory documentation for the planned complete renovation of the church.
Note
Príspevok vznikol v rámci projektu 1/0727/17 vedeckej agentúry VEGA.
The article is part of project no. 1/0727/17 of the VEGA scientific agency.