Ší'itské kulturní centrum v Brně: Nová podoba boje o mešity v ČR?

Title: Ší'itské kulturní centrum v Brně: Nová podoba boje o mešity v ČR?
Variant title:
  • The Shi'ite Cultural Center in Brno: a new form of mosque battle in the Czech Republic?
Author: Janků, Tomáš
Source document: Sacra. 2018, vol. 16, iss. 1, pp. 40-55
Extent
40-55
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
At the beginning of 2016, the Ahlulbayt Society for the People of Heaven established a new prayer hall for Shi'a Muslims in Brno (in the town district of Královo Pole). Previously, this prayer room had been located on the premises of Agroad trading company in Kuřim (a small town near Brno). During the completion of the project of this new prayer room there were several protest actions which escalated into anonymous threats being sent to the representatives of the city of Brno. The actual construction (reconstruction) of the building where the prayer room was to be situated became an important topic of the meetings of the city council at that time. The aim of this paper is to examine whether there have been changes in the strategies used by individual stakeholders to prevent the construction of Muslim sacral buildings on the territory of the Czech Republic and to assess the nature of these changes based on the case of a new Muslim prayer room (Shi'a cultural centre) in Brno. The paper also briefly explores the history and activities of the Shi'a community in the Czech Republic.
References
[1] Ahlulbayt. (2017a). O nás. Nalezeno [11.9.2017] na http://www.islam-ahlulbayt.cz/o-nas/

[2] Ahlulbayt. (2017b). Ahlulbayt centrum v České republice. Nalezeno [11.9.2017] na http://www.islam-ahlulbayt.cz/ahlulbayt-centrum-brno/.

[3] Bečka, J. & Mendel, M. (1998). Islám a české země. Olomouc: Votobia.

[4] Bělohoubková, H. (2010). Muslimové v českých médiích – Otázka stavby nové brněnské mešity. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Brno.

[5] Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics. London: Mac Gibbon and Kee.

[6] Deník. (2010). Myšlenka o mešitě rozvířila bouřlivou debatu. Nalezeno [11.9.2017] na https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/mesita_moravske_predmesti_20100903.html.

[7] Fialová, J. (2016). Islámské kulturní centrum v Brně? Nalezeno [11.9.2017] na http://www.stranaprav.cz/regiony/islamske-kulturni-centrum-v-brne--991458.htm.

[8] Fojtů, M. (2016). Studenti se budou učit o islámu stylově. V muslimském centru. Nalezeno [11.9.2017] na https://www.online.muni.cz/udalosti/7846-studenti-se-budou-ucit-oislamu-stylove-v-muslimskem-centru.

[9] Hejl, J. (2016). V Brně vzniká islámské centrum. Místní minulost majitele neřeší, stačí jim, že je muslim. Nalezeno [11.9.2017] na https://zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/reportaz-v-brne-vznika-islamske-centrum-mistni-minulost-maji/r~4b97ba4ad71311e59c4a002590604f2e/.

[10] Horáková, V. (2016a). Na islámské centrum pošlete kontrolu, vyzvali zastupitelé starostku. Nalezeno [11.9.2017] na https://brno.idnes.cz/debata-na-zastupitelstvu-o-islamskemcentru-f3f-/brno-zpravy.aspx?c=A160211_2224924_brno-zpravy_vh.

[11] Horáková, V. (2016b). V Brně začalo zkušebně fungovat islámské centrum, nabídne kurzy arabštiny. Nalezeno [11.9.2017] na https://brno.idnes.cz/zacalo-fungovat-islamskecentrum-dq9-/brno-zpravy.aspx?c=A160728_2262652_brno-zpravy_vh.

[12] Islámská výzva. (2014). Nová mešita – Karlovy Vary. Nalezeno [11.9.2017] na https://islamskavyzva.com/2014/07/25/nova-mesita-karlovy-vary/.

[13] Jo. (2011). Mešita se v knihovně s pochopením nesetkala. Nalezeno [11.9.2017] na https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/mesita-se-v-knihovne-s-pochopenim-nesetkala.html.

[14] Kantarová, K. (2006). Mediální boj o mešitu v Teplicích. Nalezeno [23.7.2018] na http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1957060.

[15] Kraus, J. (2017). Emailová korespondence s Josefem Krausem 1. 11. 2017.

[16] Kremr, T. (2016a). V Brně otevřeli Islámské kulturní centrum. Chce informovat a sbližovat. Nalezeno [11.9.2017] na https://www.irozhlas.cz/regiony/v-brne-otevreli-islamskekulturni-centrum-chce-informovat-a-sblizovat_201608231845_pholinkova.

[17] Kremr, T. (2016b). Nahlédněte do islámského kulturního centra. Má lidem přiblížit kulturu a život muslimů. Nalezeno [11.9.2017] na http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/nahlednete-do-islamskeho-kulturniho-centra-ma-lidem-priblizit-kulturu-a-zivotmuslimu--1643599.

[18] Kučera, P. (1998). Mešita v Brně. Nalezeno [11.9.2017] na http://www.dingir.cz/cislo/starsi/1998_2/clanky/D1998_2_08.html.

[19] Machálek, V. (2009). Další dějství "boje o mešity". Nalezeno [11.9.2017] na http://www.dingir.cz/index.php?co=cislo/09/3/dalsi_dejstvi_boje_o_mesity.

[20] Melichárek, T. (2011). Islám v Brně: muslimská komunita očima médií a Brňanů. V Pstruží: Lukáš Lhoťan.

[21] Mendel, M. (2003). Heslo: Ší’a. In Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

[22] Mendel, M., Ostřanský, B., & Rataj, T. (2007). Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia.

[23] Mikolin, P. & Nohlová, B. (2016). Islámské sakrální prostory. In Topinka, D. (Eds.), Muslimové v Česku: Etablování islámu na veřejnosti (pp. 51 –81). Brno: Barrister&Principal.

[24] Nečasová, A. (2016a). Anonym hrozí primátorovi Brna: Zavřete centrum muslimů v Králově Poli. Nalezeno [11.9.2017] na https://www.denik.cz/z_domova/anonym-hrozi-primatorovibrna-kvuli-zamyslene-muslimske-modlitebne-20160216.html.

[25] Nečasová, A. (2016b). Zrušte centrum muslimů v Králově Poli, vybízí anonym vedení Brna. A vyhrožuje. Nalezeno [11.9.2017] na http://www.modernibrno.cz/aktualita/Zrustecentrum-muslimu-v-Kralove-Poli-vybizi-anonym-vedeni-Brna-A-vyhrozuje-16370/.

[26] Pipes, D. (2006). The 751 No-Go Zones of France. Nalezeno [23.7.2018] na http://www.danielpipes.org/blog/2006/11/the-751-no-gozones-of-france.

[27] Pipes, D. (2015). Muslim "No-go Zones" in Europe. The Daily Caller. Nalezeno [23.7.2018] na http://dailycaller.com/2015/12/02/muslimno-go-zones-in-europe/.

[28] Rahimi, F. (2017). Facebooková korespondence z 31. 10. 2017.

[29] Redakce. (2016). Islámské centrum v Brně vzbuzuje vášně. Nalezeno [11.9.2017] na http://www.centrumnews.cz/zpravodajstvi/brno/islamske-centrum-v-brne-vzbuzujevasne-188340.

[30] Sedmička. (2011). Nová mešita bude v centru. Nalezeno [11.9.2017] na http://magazin.e15.cz/clanek/regiony/nova-mesita-bude-v-centru-840357.Smažilová, M. (2004). Mešita: Islámská architektura v České republice. Sacra, 2(1), 5–21.

[31] Stěhulová, P. (2016). V Králově Poli vyroste islámská čtvrť, straší Sládek a radnici vyhrožuje anonym. Nalezeno [11.9.2017] na https://www.expres.cz/islamske-centrum-vbrne-0sp-/zpravy.aspx?c=A160220_203638_dx-zpravy_shu.

[32] Taušová, Z. (2012). Kuřim má netušené prvenství. První centrum šíitských muslimů v zemi. Nalezeno [11.9.2017] na http://brno.idnes.cz/kurim-ma-netusene-prvenstvi-prvnicentrum-siitskych-muslimu-v-zemi-1if-/brno-zpravy.aspx?c=A120808_1813857_brnozpravy_taz.

[33] TN.CZ. (2016). Výhružka v Brně: Zavřete centrum pro muslimy, nebo to udělám sám! Nalezeno [11.9.2017] na http://tn.nova.cz/clanek/vyhruzky-v-brne-zavrete-centrum-promuslimy-nebo-to-udelam-sam.html.

[34] Topinka, D. (2010). Integrace imigrantů/muslimů do "české" společnosti. In D. Lužný & D. Václavík (Eds.), Individualizace náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství (pp. 253–301). Praha: Malvern.

[35] Valášek, L. (2016a). Teroristé hrají na strach stejně jako Sládek, tvrdí muslimové v Brně. Nalezeno [11.9.2017] na https://brno.idnes.cz/brnensti-muslimove-odsoudili-utoky-vbelgii-f35-/brno-zpravy.aspx?c=A160324_2234839_brno-zpravy_zde.

[36] Valášek, L. (2016b). V Králově Poli vzniká Islámská čtvrť, vyhrožují brněnské letáky. Nalezeno [11.9.2017] na https://brno.idnes.cz/po-utocich-na-brnenskou-mesitubudi-emoce-i-nove-islamske-kulturni-centrum-v-kralove-poli-gv8-/brno-zpravy.aspx?c=A160209_2224426_brno-zpravy_zde.

[37] Vojtíšek, Z. (2006). Český boj o mešity. Dingir, 9(1),19–21.

[38] Zedník, V. (2012). Muslimové chtějí ve Varech postavit mešitu: Zatím se schází v Thermalu. Nalezeno [11.9.2017] na https://vary.idnes.cz/muslimove-zalozili-obec-v-karlovychvarech-chteji-tady-postavit-mesitu-1a5-/vary-zpravy.aspx?c=A120813_101249_varyzpravy_sou.

[39] Zelenka, J. (2016). Chce v Brně otevřít Islámské kulturní centrum. Brojí proti mně i Sládek, stěžuje si podnikatel. Nalezeno [11.9.2017] na https://www.lidovky.cz/chce-v-brne-otevritislamske-kulturni-centrum-broji-proti-mne-i-sladek-stezuje-si-podnikatel-i0q-/zpravydomov.aspx?c=A160226_134430_ln_domov_jzl.

[40] Zídek, P. & Sieber, K. (2009). Československo a Blízký východ v letech 1948–1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.