Vesnice husitského období na táborsku ve světle archeologických výzkumů

Title: Vesnice husitského období na táborsku ve světle archeologických výzkumů
Variant title:
  • Das Dorf des hussitischen Zeitalters der Gegend Tábor im Licht archäologischer Untersuchungen
Author: Krajíc, Rudolf
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 85-95
Extent
85-95
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Krajíc R., 1980: Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku, AH 5, 165—172.

[2] Krajíc R., 1983: Přehled archeologických výzkumů středověku na Táborsku (se zaměřením na zaniklé středověké osady), 1, 95—127.

[3] Krajíc R., 1983—1984: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku, Husitský Tábor 6—7, 47—82, tab. IV—VIII.

[4] Krajíc R., 1985: Archeologické příspěvky k dějinám osídlení táborského okresu (Záměr), AVJČ 2, 95—101.

[5] Krajíc R., v tisku: Archeologický výzkum památek husitského období na Táborsku, AVJČ 4.

[6] Krajíc R.—Eisler J.—Soudný M., 1984: Metodika a aplikace prospekčních metod a počítačové grafiky při archeologickém výzkumu zaniklé středověké vesnice Potálov, okres Tábor, Výzkumy v Čechách — Supplementum: Nové prospekční metody v archeologii, 5—94.

[7] Krajíc R.—Klučina P., v tisku: Středověké vojenské ležení na Smolíně u Tábora, AR.

[8] Smetánka Z., 1970: Archeologický výzkum zaniklých osad na Táborsku, Sborník k 550. výročí vzniku města, Tábor, 39—42.