K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb

Title: K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb
Variant title:
  • Zur Problematik zeichnerischer Rekonstruktion der Formen mittelalterlicher Bauten
Author: Chotěbor, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 321-329
Extent
321-329
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Anderle, J.—Procházka, Z.—Švábek, V. 1984: Dolany. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1984, 73—83. Plzeň.

[2] Anderle, J.—Rožmberský, P.—Švábek, V. 1985: Džbánek k. ú. Nebílovský Borek, o. Plzeň-jih. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1985, 105—111. Plzeň.

[3] Durdík, T. 1975: Stavební podoba zaniklé středověké tvrze v Kundraticích na Mostecku. AR XXVII, 677—681.

[4] Durdík, T. 1984: České hrady. Praha.

[5] Durdík, T.—Chotěbor, P. 1984: První etapa komplexního výzkumu tvrze v Koutech. SVPP 25, 145—167.

[6] Frýda, F. 1985: Mělnice o. Domažlice. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1984, 73—83. Plzeň.

[7] Chotěbor, P. 1977: Příspěvek k stavebně historickému průzkumu tvrze v Popovicích. SVPP 18, 149—164.

[8] Kašička, F. 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[9] Kašička, F.—Nechvátal, B. 1983: Radomyšl, proměny městečka, Strakonice.

[10] Menclová, D. 1972: České hrady, díl 2. Praha.

[11] Nekuda, V. 1985: Mstěnice, zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek — tvrz — dvůr — předsunutá opevnění. Brno.

[12] Petráň, J. a kol. 1985: Dějiny hmotné kultury I./1. Praha.

[13] Procházka, Z. 1983: O tvrzi v Úsilově. Domažlice.

[14] Reichertová, K. 1955: Stavební podoba jihočeské středověké tvrze. ZPP XV, 174—183.

[15] Sedláček, A. 1882: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl I. Praha.

[16] Smetánka, Z.—Škabrada, J. 1975: Vesnická architektura a archeologie. Příspěvek k možnostem studia stavebního utváření české středověké vesnice. AR XXVII, 329—337.