Westwerk kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici

Title: Westwerk kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici
Variant title:
  • Westwerk In der St Nikolaus-Kirche in Horní Stropnice
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 103-[108]
Extent
103-[108]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BIRNBAUM, V., 1929: Románské emporové kostely v Čechách, Sborník k sedmdesátým narozeninám K. B. Mádla, 49-60, Praha.

[2] BRANIŠ, J., 1892: Die Kirchen von Černic und Strobnic, Mittheilungen d. k. k. Central-Commission N. F. 18, 197-202, Wien.

[3] BRANIŠ, J., 1909: Obrazy z dějin jihočeského umění, Praha.

[4] CECHNER, A., 1921: Soupis památek historických a uměleckých v Čechách 42, pol. okres kapličký, Praha.

[5] DOMEČKA, L., 1892: Zbytky románských staveb v jihovýchodních Čechách, Method 18, 39, 49, 62.

[6] HERGET, V., 1992: Horní Stropnice. Kostel sv. Mikuláše, stavebně historický průzkum, Tábor (nepublikováno).

[7] KROUPA, P., 1982: Stavebně historický vývoj kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici, Výběr z prací členů Historického klubu při JČM v Českých Budějovicích 19, 8-11.

[8] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v Čechách do poloviny 13. století, Č. Budějovice.

[9] LÍBAL, D., 1974: Recenze knihy A. Merhautové: Raně středověká architektura v Čechách, Umění 22, 160-175.

[10] MENCL, V., 1960: Vývoj okna v architektuře českého středověku ZPP 20, 181-232.

[11] MENCL, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění 13, 29.

[12] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[13] NOLL, J.-VARHANÍK, J., v tisku: Poznámky k obnově kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici, ZPP.

[14] RADOVÁ, M., 1977: Románské stavitelství, Praha (skripta ČVUT).

[15] SEDLÁČEK, A., 1932: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl 3, Budějovicko (2. vyd.).

[16] SOMMER, J. ml., 1986: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici, Výběr z prací členů Historického klubu při JČM v Českých Budějovicích 23, 120-123.

[17] VARHANÍK, J., 1989: Věžní empora kostela sv. Jiljí v Miroticích a její typ. Památky a příroda 14, 82-87.

[18] VARHANÍK, J., 1993: Pozůstatky románského zastřešení kostela sv. Martina v Bernaticích, ZPP 53, 122-124.