Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor)

Title: Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor)
Variant title
Ergebnisse der Erforschung der Feste in Hamr (Bez. Tábor)
Author: Chotěbor, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 229-233
Extent
229-233
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl I., Praha.

[2] PROFOUS, A.-SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl IV., Praha.

[3] ŠMAHEL, F. A KOL., 1988: Dějiny Tábora, díl I., svazek 1., České Budějovice.