Nález ojedinělé středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ

Variant title
Einzigartiger Fund des mittelalterlichen, unterirdischen Speiseraumes vom Ende des 13. und Anfang des 14. Jhs. in Ostrov, Bez. Prag-Ost
Source document: Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 389-397
Extent
389-397
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BERANOVÁ, M., 2000: Slované. Praha.

[2] BLÁHOVA, M., 1996: Zakládací listina Staroboleslavské kapituly. Břeclav.

[3] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

[4] KUNA, M., 1998: Povrchové sběry v povodí Vinořského a Mratínského potoka. Katalog nálezů z let 1986—1990. In: Výzkumy v Čechách 1996-1997. Praha.

[5] NIEDERLE, L., 1953: Rukověť slovanských starožitností.

[6] PRÁŠEK, J. V., 1913: Brandejs nad Labem - město panství a okres III. Brandejs nad Labem.

[7] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách III. Praha.

[8] ŠPAČEK, J., 1999: Archeologické výzkumy provedené v roce 1998 Městským muzeem v Čelákovicích. In: Středočeský vlastivědný sborník 17, 77-78. Roztoky u Prahy.

[9] ŠPAČEK, J., 2000: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 1999. In: Středočeský vlastivědný sborník 18, 135-138. Roztoky u Prahy.

[10] ŠPAČEK, J., 2001: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2000. In: Středočeský vlastivědný sborník 19, 107-114. Roztoky u Prahy.

[11] ŠPAČEK, J., 2002a: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2001. In: Středočeský vlastivědný sborník 20, 115-120. Roztoky u Prahy.

[12] ŠPAČEK, J., 2002b: Archeologická navštívenka in Zápy na potocích času, 11-16. Zápy.

[13] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. Praha.