1969–1972: Samoská záležitost Zbigniewa Herberta

Title: 1969–1972: Samoská záležitost Zbigniewa Herberta
Variant title:
  • 1969–1972: The Case of Samos by Zbigniew Herbert
Contributor
Nosková, Milena (Translator)
Source document: Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 109-116
Extent
109-116
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roce 1964 obdržel polský básník Zbigniew Herbert vízum pro cestu do Řecka. O své cestě pojednává v pěti esejích věnovaných antickému Řecku, které vycházely v letech 1965–1973, dříve, než byly vydány posmrtně v souboru názvem Labyrint u moře (2000). Proč se Herbert zajímá v páté eseji, jež vznikla v roce 1969, o revoltu na ostrově Samos proti athénské hegemonii? Díky tomuto tématu může promlouvat o současnosti (pražské jaro a jeho potlačení) a cenzuře: návrat prostřednictvím minulosti, explicitní a implicitní analogie. Disidentský básník také navrhuje politickou analýzu sovětské totality a pohrává si s dvojsmysly. Ale toto gesto angažovanosti ve prospěch odporu Čechoslováků musí být chápáno v perspektivě širšího rámce historického výzkumu dané doby a reflexe dějin vítězi.
In 1964 Polish poet Zbigniew Herbert obtained his visa for Greece. This trip was the basis for five essays devoted to ancient Greece that were published between 1965 and 1973, before being gathered in a posthumous collection, The Labyrinth by the Sea (2000). In the fifth essay, written in 1969, Herbert interested in the episode about the Revolt of Samos against Athenian hegemony. Why this particular interest? This subject allows him to speak about the present (the Prague Spring) and its repression by-passing censorship: the detour in the past as well as the process of explicit and especially implicit analogy. The dissident poet also proposes a political analysis of Soviet totalitarianism, playing on a series of double meanings. But this commitment supporting the revolt of the Czechoslovaks must be put into perspective in the broader context of the historical research of his time and his reflection on how the victors write history.