2

Title: Slavica litteraria
Year: 2019
Volume: 22
Issue: 2
Publication year
2019
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Články – Articles
Title Document
Spiritual poetry of Ippolit Bogdanovich | 7–17
Drozdek, Adam
PDF
Anticipace postsekularity v první Československé republice jako syntéza a východisko k světovosti české literatury | 19–35
Pospíšil, Ivo
PDF
Akira Kurosawa's Hakuchi (The Idiot) as a dialogue with Dostoevsky on existence, moral beauty and trauma | 37–45
Aloe, Stefano
PDF
Osud srbského překladu knihy Hovory s T.G. Masarykem | 47–53
Petrović, Aleksandra Korda
PDF
Mit kao tema i referentno opće mjesto u posttridentskom književnom tekstu : Interpretatio slavica antičkog mita i soteriološki mit u Vili Slovinki Jurja Barakovića | 55–67
Mrdeža Antonina, Divna
PDF
K otázke česko-slovenskej vzájomnosti u Jána Čajaka | 69–80
Čížiková, Zuzana
PDF
"The old government collapses – the new is born..." : Dmitry Sverchkov's literary works on the St. Petersburg's Soviet of Workers' Deputies of 1905 | 81–97
Strekalov, Il'ja Nikolajevič
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Teorie světové literatury na XXII. kongresu ICLA/ AILC v Macau | 99–108
Pokrivčák, Anton; Zelenka, Miloš
PDF
1969–1972: Samoská záležitost Zbigniewa Herberta | 109–116
Monluçon, Anne-Marie
PDF
Prozaik Jozef Horák (1907–1974) | 117–124
Žemberová, Viera
PDF
Česká a polská próza šedesátých let z hlediska kompoziční poetiky | 125–130
Všetička, František
PDF
Nekrology – Obituaries
Title Document
Albert Marenčin – stretnutia bez návratov | 131–136
Žemberová, Viera
PDF
Za Radegastem Parolkem (1920–2019) | 137–138
Odarčenko, Michail
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Třikrát ve znamení poezie tří národů | 139–142
Pospíšil, Ivo
PDF
Srbská monografie o Michalu Ajvazovi | 143–145
Mitrićević-Štepanek, Katarina
PDF
Vědkyně, myslitelky a spisovatelky – nový pohled na počátky moderní slovinské kultury | 146–148
Kučera, Petr
PDF
Nové pohledy na P. J. Šafaříka | 149–150
Zelenka, Miloš
PDF
Kulturologická hledání ve středoevropském prostoru | 151–154
Matyušová, Zdeňka
PDF
Українсько-єврейські взаємини крізь призму постаті Івана Франка | 155–158
Blaškìv, Oksana
PDF
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Title Document
Několik postřehů ze XVI. mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě | 159–164
Mikulášek, Alexej; Maiello, Giuseppe; Paučová, Lenka
PDF
Veda a umenie bez bariér | 165–166
Bónová, Iveta; Jasinská, Lucia
PDF
Návrat ke kořenům evropské slavistiky : slovinské sympózium o Matiji Murkovi | 167–168
Zelenka, Miloš
PDF
Krst knižnej novinky, alebo, Pod lipovou vetvičkou | 169–170
Hajdučeková, Ivica
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [171]
PDF