Kulturologická hledání ve středoevropském prostoru

Title: Kulturologická hledání ve středoevropském prostoru
Source document: Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 151-154
Extent
151-154
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II: (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie). Ed. Ivo Pospíšil. 1. vydání. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2018. 393 s. ISBN 978-80-88296-01-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.