Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa

Image
Variant title
Master Jan Hus, teacher and colleague : recommendation speeches of M. Jan Hus
Contributor
Filippovová, Marie (Illustrator)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2021
Extent
202 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 508
ISBN
978-80-210-9796-4
978-80-210-9797-1 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6481916
Description
  • Obsahem knihy jsou komentované české překlady 14 rekomendací (promočních řečí) M. Jana Husa, pronesených v letech 1398/9 -1410 na artistické fakultě pražské univerzity. Doprovodné studie jsou věnovány rukopisnému dochování těchto textů, jejich argumentační výbavě a dále výuce na pražské artistické fakultě v daném období, zejména v oblasti filozofie a gramatiky.
  • The book contains annotated Czech translations of 14 recommendation speeches (graduation speeches) of M. Jan Hus delivered at the Faculty of Arts of the University of Prague between 1398/9 and 1410. The translations are preceded by four studies on the manuscript transmission of the speeches, their argumentative structure, the curriculum at the Faculty of Arts in Prague in the given period with a special focus on philosophy and grammar.
Note
  • Tato publikace vznikla v rámci výzkumného projektu "Jan Hus a husitská literatura pro 21. století", podpořeného Grantovou agenturou České republiky (GA ČR 17-15433S).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
Nad promočními promluvami M. Jana Husa
Page Chapter number Title
9-16 Předmluva | pdf icon Nechutová, Jana
17-32 Husovy rekomendace. Cesta k nalézání jejich textů | pdf icon Krmíčková, Helena
33-38 Struktura a motivy Husových rekomendací | pdf icon Švanda, Libor
39-53 Autority v promočních projevech Jana Husa a výuka na pražské artistické fakultě | pdf icon Mutlová, Petra
54-68 Aristotelská přírodní filozofie na středověké univerzitě | pdf icon Mazalová, Lucie
69-74 Prameny a literatura k úvodním studiím | pdf icon Nechutová, Jana
M. Jan Hus: promoční promluvy
Page Chapter number Title
77-79 Překladatelská poznámka | pdf icon Nechutová, Jana
83-90 1 | Studuit agere | pdf icon Hus, Jan
93-99 2 | Discens factus est sciens | pdf icon Hus, Jan
103-108 3 | Fulget virtute modestus | pdf icon Hus, Jan
110-119 4 | Veniat cuculus | pdf icon Hus, Jan
122-127 5 | Proice omnia ista | pdf icon Hus, Jan
129-134 6 | Quere bonos mores | pdf icon Hus, Jan
137-141 7 | Filius esto bonus | pdf icon Hus, Jan
145-147 8 | Recte vivas | pdf icon Nechutová, Jana
149-155 9 | Quere quid sit virtus | pdf icon Hus, Jan
157-162 10 | Instrue preceptis animum | pdf icon Hus, Jan
165-172 11 | Forcia adversis | pdf icon Hus, Jan
174-179 12 | Si vultis nichil timere | pdf icon Hus, Jan
182-185 13 | Principatus virum ostendit | pdf icon Hus, Jan
189-192 14 | Da adverbia | pdf icon Hus, Jan
Page Chapter number Title
193-195 Rejstřík zdrojů citovaných v promočních promluvách | pdf icon Lukšová, Zuzana
Page Chapter number Title
196-200 Prameny a literatura k promočním promluvám | pdf icon Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor
Page Chapter number Title
201-202 Master Jan Hus, teacher and colleague : recommendation speeches of M. Jan Hus : summary | pdf icon Nechutová, Jana