Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín)

Title: Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín)
Variant title:
  • A series of metal finds from the Mokřice castle, near Lužany and its vicinity (Jičín district)
  • Komplex an Metallfunden von Burg Mokřice bei Lužany und ihrer nahen Umgebung (Bezirk Jičín)
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 147-171
Extent
147-171
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se věnuje vyhodnocení rozsáhlého souboru kovových nálezů pocházejícího z areálu hradu Mokřice (okr. Jičín) a jeho blízkého okolí. Vypovídací hodnotu snižuje původ nálezů vzešlých převážně z amatérské činnosti. Chronologické určení umožňuje zařazení do období od závěru 13. století až do druhé poloviny 15. století. Analýza nálezů strusek prokázala, že v zázemí hradu docházelo k redukci železné rudy. Zanesení polohy militarií a zejména hrotů šípů a střel z palných zbraní do plánu okolí lokality nepochybně ukázalo, že hrad byl během své existence obléhán. Na základě koncentrace těchto nálezů lze určit směr dobývání.
This study is devoted to the assessment of a large series of metal finds from the Mokřice castle (Jičín district) and its surroundings. Its informative value is reduced by the origin of the finds predominantly yielded by amateur research. Chronological determination places the series in the period spanning the late 13th century and the second half of the 15th century. The analysis of the finds of slag shows that iron ore reduction was conducted on the site. The charting of the position of militaria and especially arrow tips and shots from firearms in the plan of the castle surroundings confirmed that the castle had been besieged in the course of its existence. The direction of conquering can be determined on the basis of the concentration of these finds.